Do historii naszego parafialnego Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu, w minioną środę, w święto Matki Bożej Częstochowskiej dopisaliśmy ważną kartę. Po ponad 32.latach od dnia 26 maja 1983 r., kiedy Jego Eminencja Ks. Józef kard. Glemp – Prymas Polski dokonał benedykcji Kościoła, Definitor Generalny Zakonu Paulinów o. Mariusz Tabulski dokonał poświęcenia nowego ołtarza z tabernakulum, elementów wyposażenia prezbiterium oraz witraża. Z tego nowego witraża spogląda teraz na nas Matka Boża Częstochowska ze swym umiłowanym Synem Jezusem Chrystusem. Od tego momentu umacnia się rola naszej parafii w wielkiej rodzinie paulińskiej. Ten dzisiejszy akt benedykcji podkreśla naszą paulińską przynależność, w pewien duchowy wymiar przybliża nas do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze. To wielka radość, że możemy od tej chwili tym bardziej poczuć bliskość Czarnej Madonny w naszej wągrowieckiej świątyni. Ta nasza radość wypływa również z faktu, że ten akt dokonał się w dniu Imienin Matki Bożej Częstochowskiej, której mogliśmy ofiarować ten skromny prezent w postaci Jej wizerunku wraz z naszą modlitwą. Witraż Matki Bożej zaprojektowała, wykonała i zamontowała firma VIACON z Gdyni. Natomiast wszystkie nowe elementy ołtarza, renowację krzyża, obrazów Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jezusa Miłosiernego, wykonała firma Mariusz Pinkowski i syn Radosław z Wągrowca, począwszy od zaprojektowania, wykonania i montażu. Śledząc przez cały czas przebieg powstawania tych nowych przedmiotów, mogę potwierdzić wielki kunszt twórczy, a jednocześnie wysoką jakość wykonania, co gwarantuje wieloletnią trwałość tego wyposażenia świątyni. Naszą parafialną uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył o. Mariusz Tabulski, który też wygłosił homilię. Współkoncelebransami byli proboszcz o. Dariusz Nowicki oraz o. Karol Olszewski. W homilii celebrans wskazał na znaczącą rolę Matki Bożej Częstochowskiej w życiu naszego narodu, zakonu paulinów i każdego z nas. Z wielką estymą mówił o heroizmie miłości matczynej, której przez wieki mogliśmy doświadczać, począwszy od ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, poprzez działalność o. Augustyna Kordeckiego w czasie potopu szwedzkiego, aż po Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trakcie uroczystości dokonaliśmy też odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, których tekst odczytał o. Definitor. W imieniu parafian, o. Dariusz Nowicki podziękował celebransowi za przewodniczenie uroczystościom i poświecenie witraża oraz nowego ołtarza z tabernakulum, a nam wszystkim za ofiarność, dzięki której mogliśmy wykonać te nowe elementy wyposażenia świątyni. Szczególne podziękowanie skierował do wągrowieckiego rzemieślnika Mariusza Pinkowskiego, który wykonał wszystkie prace związane z nowym ołtarzem, tabernakulum i wyposażeniem prezbiterium. Osobne podziękowanie o. Definitorowi złożył przedstawiciel rady parafialnej, który jednocześnie przypomniał historię kościoła, znaczące daty jego trwania oraz wyraził radość parafian wynikającą z faktu przynależności do społeczności paulińskiej, co po dzisiejszym akcie poświęcenia nowego witraża z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przybliża wągrowiecką parafię do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze, a tę radość ubogaca fakt, że mogliśmy tego dokonać w dniu imienin Matki Bożej Częstochowskiej darując Jej ten skromny prezent wraz z naszą modlitwą. Słowa szczególnego podziękowania skierował również do Ojców Paulinów posługujących w wągrowieckiej parafii, dziękując o. Dariuszowi Nowickiemu za podjęcie inicjatywy modernizacji wyposażenia świątyni. Dodatkowym miłym akcentem uroczystości były pieśni Maryjne, które w trakcie jej trwania zaprezentowała piosenkarka Eleni. Bogu i Matce Bożej dziękujemy za dar dzisiejszego dnia !

Janusz Marczewski