Krzyz

Życie ludzkie jest drogą – drogą, która się rozpoczęła, ale nigdy się już nie skończy, drogą prowadzącą przez całą wieczność. I dlatego tak ważne jest obrać właściwą drogę, skierować się do prawdziwego celu, poddać się działaniu niezawodnego światła. Pomyłka może nas dużo kosztować, nawet wieczność całą. I dlatego Anna Kamieńska radzi:

‘Zapomnij wszystko

słów będziesz się uczyć od nowa

aż wróci Prawy Pan

dźwignie nas drżących z niemoty”.

Cóż to są za słowa, których nas nauczył Pan? Mówi o tym Elias Canetti:

„Są to słowa bez których nie potrafimy żyć, takie jak miłość, sprawiedliwość i dobroć. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej”.

A na innym miejscu: „W ciemnościach waga tych słów jest podwójna”.

Trzeba dodać: Słów Bożych. Bo tylko Słowo Boże może rozjaśnić ciemności, wyprowadzić z błędu, wskazać drogę. Szczęśliwi ci, którzy uwierzyli w moc słowa objawionego, bo oni nie przestaną chodzić w światłości. Kto się z miłością wczytuje się w Ewangelię, ten nigdy nie straci właściwej orientacji życiowej, ten tak łatwo nie zejdzie na bezdroża, ten nie pozwoli pogrążyć się w ciemnościach. Bóg świeci nad nami tak długo, póki nie zejdziemy do podziemi naszej pychy i egoizmu. Ale i do głębin naszej nędzy sięga miłosierdzie Boże. Światło Boże przenika lody ludzkich serc, byleby odnalazło odrobinę dobrej woli i ufności. Tak o tym mówi św. Bernard:

„Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łask odnosi”.

ks. Franciszek Grudniok