Bóg

Boże, ja Ciebie w każdej potrzebie o pomoc proszę,
W nieszczęściu, żałobie zawsze ku Tobie mą duszę wznoszę.
Tyś jeden Panieńskie moje kochanie! Tyś mi dał życie,
Głos mojej duszy Ciebie poruszy, ja Twoje dziecię.
Boże, litości, płomień miłości wlej w serca ukrycie,
Tyś mi dał duszę, ja kochać muszę, kochać nad życie.
Jeśli nie zdoła dusza anioła wznieść się do Ciebie,
Ach, Wieczny Boże, tu żyć nie umiem, weź ją do siebie.
Weź ją do siebie, niechaj tam w Niebie w Tobie utonie;
Niechaj w wieczności ogniem miłości kocha i płonie.
Kocha i płonie w aniołów gronie, w przybytku chwały,
Tam, gdzie miłości hymnem radości gwiazdy zabrzmiały.
Gdzie światy krążą, duchy się wiążą przy Twoim tronie
Jak ziarnka piasku dusza niech tonie.
Niech więzy rzuci, do Ciebie wróci, o Wieczny Boże!
Weź ją do siebie, tam tylko w Niebie kochać Cię może. Amen.