św. Józef

Nowenna do św. Józefa

Święty Józef to opiekun Chrystusa, a więc i Jego Kościoła. Powinniśmy modlić się za wstawiennictwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny jak najczęściej.

Dobrą okazją by zacząć lub zintensyfikować modlitwy do tego, w którego domu zamieszkała Prawda jest zbliżająca się uroczystość świętego Józefa. Kościół od lat zna i proponuje również nowennę do świętego Józefa, którą zaczyna się na dziewięć dni przed wspomnieniem, a więc 10 marca. Proponujemy również teksty rozważań na każdy dzień nowenny.

 

Modlitwa wstępna

K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.: Amen.

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów,  módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.

Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.

Józefie najczystszy,  módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.

Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.

Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.

Wzorze pracujących,  módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.

Opiekunie dziewic,  módl się za nami.

Podporo rodzin,  módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.

Nadziejo chorych,  módl się za nami.

Patronie umierających,  módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił Go panem domu swego. W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. P.: Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. W.: Amen.

 

Dzień ósmy, 17 marca:

 

Modlitwa: Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów. + Litania

 

Tekst rozważań, XIX Konferencja o cnotach św. Józefa, św. Franciszek Salezy

 

Wszystkie cnoty zostały całkowicie odzwierciedlone w świętym Józefie, tak więc wydawało się, że był on tak doskonały i posiadał wszystkie cnoty w takim stopniu, jak wspaniała Dziewica, nasza Mistrzyni. Z pewnością najsłuszniej mówi się, że Święty Józef przypomina palmę , która jednocześnie jest zawsze stała, wytrwała, silna i odważna. Istnieje jednak ogromna różnica między tymi czterema cnotami. Nazywamy człowieka stałym, kiedy pozostaje twardy i gotowy do cierpienia zadanego przez wroga, bez możliwości utraty odwagi podczas walki. Wytrwałość ma jednak przede wszystkim związek z pewnym zmęczeniem umysłu, które przychodzi do nas wtedy, gdy cierpimy przez długi czas, i to zmęczenie jest potężnym wrogiem. Wytrwałość pozwala człowiekowi lekceważyć tego wroga tak, że zwycięstwo nad nim uzyskuje dzięki nieustannemu spokojowi i poddaniu się woli Bożej. Siła zaś sprawia, że człowiek energicznie przeciwstawia się atakom swoich wrogów. Odwaga natomiast jest cnotą, która sprawia, że nie tylko trzymamy się w gotowości do walki lub oporu, gdy nadejdzie okazja, ale także atakujemy wroga w momencie, gdy najmniej tego oczekuje”.