Jezus Chrystus

Mój Jezu, nie chcę żadnego innego zadowolenia
oprócz Twojego świętego zadowolenia.
Mam dość radości widząc,
że Ty jesteś Bogiem
i że jesteś m o i m B o g i e m!
Tak, Jezu, bądź zawsze sobą
– zawsze pełen łaski i chwały,
wielkości i radości, i zadowolenia,
a ja będę zawsze zadowolony Tobą.

Św. Jan Eudes