serce

Panie, spraw, abym
był pogodny w monotonii codziennej pracy
i uśmiechał się do ludzi;
potrafił milczeć, gdy widzę, że komuś coś się nie udało;
chwalił brata, ile razy uczyni coś dobrego;
uścisnął serdecznie dłoń bliźniemu, który jest smutny;
rozmawiał łagodnie z nieszczęśliwymi i niecierpliwymi;
obdarzał uczuciem tych, którzy cierpią i jest im źle;
naprawiał popełnione zło.
Panie, błogosław i chroń naszą ojczyznę i rodzinę.
Spraw, niech zajaśnieje nad nami Twoje oblicze
i okaże nam Twoje miłosierdzie.
Zwróć nas Twoje ojcowskie wejrzenie
i obdarz nas pokojem, darem Twojego Ducha. Amen.

Módlmy się tak, Edycja paulińska, Częstochowa, s. 50