Św. Pius X

Papież (1835–1914)Wspomnienie: 21 sierpnia

Jako mały chłopiec z całego serca chciał przyjąć Komunię św. Jednak w tamtych czasach uważano, że ze względu na cześć do Najświętszego Sakramentu trzeba bardzo rygorystycznie ograniczać zgodę na jej przyjmowanie. Dzieci uznawano za zbyt mało dojrzałe. Mały Giuseppe był jednak uparty, na skutek czego sprawa oparła się o lokalnego biskupa. Ten zapytał chłopca: „Ale czy ty wiesz, czym jest Komunia?”, na co chłopiec rezolutnie odparł: „To jest Pan Jezus. Ksiądz biskup wie coś więcej na ten temat?” Hierarcha roześmiał się, jednak nie miał władzy, by umożliwić rozmówcy przyjmowanie Ciała Pańskiego. Później Giuseppe został kapłanem, następnie biskupem, a w 1903 r. wybrano go papieżem i odtąd jest znany jako Pius X. Pełniąc ten urząd, przeprowadził cały szereg reform, także dotyczących liturgii. Jedną z nich było wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu Ciała Pańskiego przez chorych oraz wczesnej I Komunii św., tak aby już żaden mały Giuseppe lub Józio nie musiał tęsknić całymi latami za zjednoczeniem z Chrystusem w tym sakramencie. Dokonało się to w dekrecie Quam singulari z 1910 r.
(tekst E. Wiater)

Święty Piusie X, naucz nas cieszyć się eucharystyczną bliskością Pana!

Modlitwa św. Piusa X do św.Józefa

Chwalebny św. Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych  darów,  z opuszczenia  okazji  do  czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie, wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józefie! Niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.