Eucharystia

Kto odwiedza eucharystycznego Boga,
naradza się z Nim we wszystkich sprawach,
kto się oczyszcza przez uświęcającą siłę,
płynącą z ołtarza ofiarnego,
kto się sam w tej ofierze oddaje Panu,
i kto całą swą duszą przyjmuje Zbawiciela
w Komunii Świętej, ten nie może nie zostać
coraz mocniej i coraz głębiej wciągnięty
w strumień życia Bożego, nie może nie wrosnąć
w mistyczne Ciało Chrystusa, a jego serce musi
zostać uczynione na podobieństwo Serca Bożego.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża