Pasterz

Boże w Trójcy Świętej jedyny, / racz wejrzeć łaskawie na duszpasterza tej parafii, / aby ojcowskim sercem i Bożą mądrością do Ciebie nas prowadził. Pocieszaj go w smutku, / ratuj w niebezpieczeństwach, / dodawaj mu sił do pracy, / zapal go gorliwością prawdziwie apostolską, / a serca nasze nakłoń ku niemu, / abyśmy jego nauk i rad zbawiennych chętnie słuchali / i wiernie je wykonywali. Amen.