Kościół

Jezu, prosimy Cię
o nieustające trwanie w Kościele
tego najwymowniejszego z cudów:
cudu nawracania grzeszników
i życia Twych wyznawców w miłości wzajemnej,
stwierdzanej czynami.
Powiedziałeś: „Po tym was poznają,
że jesteście uczniami moimi,
jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.
Niech ta przemiana idzie w ślad
za naszym zbieraniem się w świątyniach,
za głoszonymi przez nas naukami,
za przyjmowaniem przez nas Twoich Sakramentów.
Objawiaj się, Panie,
przez działanie Ducha Świętego,
Ducha prawdy i miłości.
Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź! Amen.

Ks. Jan Zieja (zm. 1991)