Różaniec

Być bogatym w Słowo

Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 1, 4-8).

Modlitwa wstępna:
Duchu Święty! Ty prowadziłeś Jezusa na pustynię (Łk 4, 1), ale również w Twojej mocy podejmował głoszenie Ewangelii (Łk 4, 14). Bądź również ze mną w tajemnicach światła, bym na moich życiowych drogach, umiał i chciał spotykać Jezusa i podejmował trud nawrócenia.

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 Panie Jezu! Stajesz w kolejce grzeszników, by przyjąć chrzest od Jana. W ten sposób pokazujesz, że przychodzisz do każdego człowieka, by wyrwać go z niewoli grzechu. Jesteś DAREM ŁASKI miłosiernego Ojca. Jestem grzesznikiem, który potrzebuje łaski chrztu. Dziękuję, że w sakramencie chrztu mocą Ducha Świętego obmyłeś mnie ze zmazy grzechu.