Tajemnica bolesna

3. UKORONOWANIE CIERNIEM

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». (J 19, 2-6).

*

Z przesłania św. Matki Teresy z Kalkuty:
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.
Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko.
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
Dawaj z siebie, ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to, dawaj z siebie wszystko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku liczy się to, co działo się między tobą a Bogiem.

(fragment słów wyrytych na domu dla ubogich w Kalkucie)

*Upokorzenie, wyszydzenie, kpina… Wszystko, co dla Jezusa było ważne i najważniejsze – przyszedł po to, by głosić i rozpocząć królowanie Boga – wszystko to zostało w brutalny, bezlitosny sposób wypaczone i wyszydzone.

Jezu, wspomóż wszystkich, którzy doświadczają upokorzeń, odrzucenia, wyśmiania, daj im nadzieję i łaskę wytrwania w dobrym!

Zob. Różaniec modlitwa prostoty i głębi