Beretta Molla

Panie, w Twoim miłosierdziu nieskończonym
daj mi skruchę.
A wy, wszyscy Święci, wstawiajcie się za mną grzesznikiem.
Proście za mną, abym uzyskał przebaczenie.
Wam bowiem przystoi wstawiać się za grzesznikami,
którzy już wątpią w miłosierdzie Boże.
Wy, którzyście dokonali swojej walki,
pośpieszcie mi z pomocą,
bo utraciłem wszelką pewność przed Bogiem
z powodu moich licznych grzechów.
Okażcie mi litość,
jakbym był więźniem albo poranionym.
Nie zostawiajcie mnie mojemu losowi.
Bądź uważny, Panie, na moje błaganie.
Wysłuchaj mnie z litością.
Wysłuchaj modlitw Twojej Matki
i wszystkich Twoich Świętych,
abym i ja wielbił Ciebie razem z tymi,
których zbawia Twoje niezmierne miłosierdzie.
Proszę Cię, Słowo Boże,
chwalone w Ojcu i Duchu Świętym.
Amen.