Góra Błogosławieństw

KLUCZOWYM SŁOWEM nauczania Jezusa
jest zapowiedź radości: „Błogosławieni…”.
Człowiek został stworzony do szczęścia.
Wasze pragnienie szczęścia jest więc uzasadnione.
Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwania.
Dlatego prosi was, abyście Mu zaufali.
Prawdziwa radość jest zdobyczą, do której
nie dochodzi się bez długiej i trudnej walki.
Chrystus zna tajemnicę zwycięstwa.

Św. Jan Paweł II, Toronto, 25 lipca 2002)