Niepokalana

Najczystsza Boża Matko, od pierwszych chwil Niepokalanego Poczęcia umiłowałaś Stworzyciela bardziej niż jakiekolwiek stworzenie anielskie czy ludzkie! Matko i Oblubienico, jesteś cała piękna i cała czysta…Narodzona w łasce i łaski pełna… Pani moja, moje milczące uwielbienie wyraża się ciszą języka i słodyczą serca.(bł. Maria Celeste).