Obraz Adwentowy

O Maryi nigdy dosyć

Maryja jest przede wszystkim naszą Mamą, moją własną Mamą, gdyż pod krzyżem dał Ją nam Chrystus. Poprzez św. Jana powiedział do każdego z nas: „Oto Matka twoja, oto syn Twój”. Maryja jest zatem dla każdego z nas, a przede wszystkim dla księdza,, Mamą jego Kapłaństwa, Doradczynią, Wychowawczynią wiary. Uczy nas także pokory, uległości wobec woli Ojca. Maryja jest dla nas wszystkim. Zresztą drugą moją dewizą, po „Wystarczy ci mojej łaski” [2 Kor 12, 9], są słowa: Crux, Hostia et Maria, Crux, Hostia et Virgo – Krzyż, Hostia i Maryja Dziewica. Bez Maryi jesteśmy sierotami. Nikt nie jest szczęśliwy, gdy utraci swoją mamę. My zaś mamy Mamę wieczną. Powinniśmy zdać się na Nią, powierzyć się Jej, przyjąć Ją w swoim domu, gdyż Ewangelia mówi, że „od tego dnia uczeń wziął Ją do siebie” (por. J 19, 27). Maryja musi być trwale obecna w naszych rodzinach, musi być trwale obecna w naszych sercach. Kardynał Robert Sarah