Pandemia nie przeszkodziła w tradycyjnej przedświątecznej akcji i słowaccy skauci przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju polskim harcerzom na granicy. Już jest w Polsce, a w poniedziałek przybędzie do Poznania.
“Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych” – czytamy na stronie Betlejemskiego Światła Pokoju. – “Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju”.
Tegoroczne hasło brzmi “Światło służby”, bo działanie i bezinteresowna pomoc harcerek i harcerzy jest właśnie służbą Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W tym roku określenie “służba” ma szczególne znaczenie ze względu na pandemię koronawirusa. W walkę z nią i niesienie pomocy aktywnie włączają się harcerki i harcerze w całym kraju.
Wielkopolscy harcerze otrzymają Betlejemskie Światło Pokoju w poniedziałek, 14 grudnia. a przekażą je tradycyjnie o 18.30 w poznańskiej Farze. Jednak w tym roku nie będzie uroczystości zazwyczaj towarzyszącej przekazaniu Światła. Wszystko odbędzie się skromnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ze względu na pandemię.

W czwartek w godz. od 10.00 do 12.00 w wągrowieckim klasztorze oo. Paulinów można będzie sobie zapalić i zanieść do domu Światło Betlejemskie.