Jasna Góra

[z Księgi Estery 7, 3-4]

W odpowiedzi rzekła królowa Estera: «Królu, jeśli mnie darzysz życzliwością i jeśli królowi się podoba, to niech będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na moje życzenie!Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wygładzić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym, chociaż nie wynagrodzi nigdy ciemiężyciel szkody królowi».

[komentarz]

Utworzę Cię jako mur świata, most dla wstrząsanych falami, arkę ocalonych, łaskę dla dających się prowadzić za rękę, orędowniczkę grzeszników i drabinę, która ma moc prowadzić ludzi do nieba.

Św. German z Konstantynopola [634-733]

[modlitwa]

O Królowo, pomóż nam, ulituj się nad nami, śpiesz nam z pomocą, upadamy pod ciężarem grzechów. Nie zawiedź swoich sług, gdyż jesteś naszą jedyną nadzieją! Gdybyś nie wstawiała się za nami, kto uwolniłby nas od tylu niebezpieczeństw? Kto zachowałby nas do tej pory? O Królowo, nie oddalimy się od Ciebie, ponieważ Ty ocalasz swoje sługi od wszelkiego nieszczęścia.

Hymn Kościoła greckiego