Dzieciątko Jezus Koletańskie

Panie Jezu Chryste, Ty przychodząc na świat ukryłeś swoją boską chwałę i stałeś się małym Dzieckiem, aby zbliżyć nas do siebie, zapalić swą świętą miłością i nas zbawić. Uwielbiam Cię, wierzę w Ciebie i ufam, że kiedyś będę mieć udział w Twojej wiecznej chwale. Dzieciątko Jezu Koletańskie, dzięki Ci składam za to, że upodobałeś, sobie tę małą figurkę wyobrażającą Twoją dziecięcą postać i w niezwykły sposób obrałeś dla niej miejsce w klasztorze sióstr koletek, a teraz w kościele św. Józefa, Twego ziemskiego opiekuna, łaskawie wysłuchujesz nasze prośby i błagania. Dzięki Ci składam za niezliczone łaski, jakich przez tę figurkę udzielasz wszystkim udającym się do Ciebie. Amen.