Papież

Bądź uwielbiony, Jezu, w życiu każdego kapłana, brata i siostry zakonnej. Niech umacnia i prowadzi ich Twoja miłość, by całym życiem na wzór Twojej Matki służyli Tobie i Kościołowi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, bądź za to uwielbiony i daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.