Boże Narodzenie

Bądź uwielbiony, Jezu, w Kościele – w naszej wspólnocie życia, w wielości darów, które w nim otrzymujemy. Wołamy dziś, by pomogły nam w osiągnięciu chwały nieba. Niech nasze życie będzie znakiem i świadectwem Kościoła i Ciebie w nim żyjącego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, bądź za to uwielbiony i daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.