Na kanonizację bł. Papieża Jana Pawła II czekała od 9.lat cała Polska, ale chyba też cały postępowy świat. Była godzina 1015, kiedy na wzgórzu watykańskim papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa obrzędu kanonizacyjnego, ogłaszając świętymi – papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Dzięki transmisji telewizyjnej mogliśmy uczestniczyć w tej doniosłej i radosnej – dla nas wszystkich – uroczystości. Tę uroczystość kanonizacyjną przeżywaliśmy i my – wągrowczanie. Przecież pamiętamy, że Święty Jan Paweł II, wtedy jako Metropolita Krakowski uczestniczył w maju 1973 r. w odbywającym się w naszym mieście Kongresie Biblistów Polskich. W naszej świątyni znajdują się relikwie IIIo Świętego Jana Pawła II. Są to stół ołtarzowy, tron papieski i lektorium, przy których Jan Paweł II celebrował Mszę św. na placu przykatedralnym w Gnieźnie, w dniu 3.czerwca 1997 r. w trakcie swej szóstej pielgrzymki do Polski. A dzisiaj, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, w dniu kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, w wągrowieckim Klasztorze Paulinów została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za ten szczególny dar. Świątynia pięknie udekorowana; obrazy Świętych Papieży dopełniają wystroju. Na stanowiącym relikwię tronie papieskim stosowny, w barwach watykańskich – bukiet róż, to ten materialny dowód czci i uwielbienia naszego wielkiego Rodaka. Oprawie liturgicznej towarzyszy występ słowno–muzyczny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. W dostojnej postawie poczet sztandarowy Liceum; liczny udział członków Towarzystwa Świętego Wojciecha. Dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego, a zatem homilia o. Dariusza Nowickiego przepojona tą tematyką, zachęcająca nas nie tylko do kultywowania naszych Świętych – św. Faustyny i św. Jana Pawła II, ale też preferowania czynów miłosierdzia w naszym codziennym życiu względem bliźnich. Słowami można oddać panujący nastrój towarzyszący przeżywanej chwili, jednak czynem możemy udowodnić, że naprawdę zależy nam na byciu miłosiernymi. Pamiętajmy też, że jak mówił Jan Paweł II w czasie Mszy św. w Płocku w 1991 r. ….”nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. Niech zatem nasz udział w dziękczynieniu za dar kanonizacji, otworzy nasze serca na Boże Miłosierdzie. Wraz z wielką rzeszą parafian, we Mszy św. udział wzięli: Burmistrz Miasta p. Stanisław Wilczyński, Vice burmistrz p. Grzegorz Kamiński oraz Starosta Wągrowiecki p. Michał Piechocki.

Janusz Marczewski

52

Maj 1973 r. Kongres Biblistów Polskich – z lewej: siedzący kard. Karol Wojtyła

8555