Jezus Chrystus

Jezu, Mądrości wcielona, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze.
Doskonały odblasku myśli Ojca, wzorze cnót wszystkich,
celu i kresie wszystkich pragnień ludzkich.
Ty jesteś pokorny bez granic,
Ty odnosisz zwycięstwo w słabości.

Ty jesteś najbardziej słodki i łagodnością pozyskujesz serca
nawet najbardziej oporne.
Ty jesteś nieskończenie cierpliwy
i ukazujesz swą siłę wśród cierpień i poniżeń.
Ty jesteś doskonale posłuszny i objawiasz swą wolność
w niewypowiedzianej zależności od Ojca.

Ty jesteś świętym i czystym umiłowaniem.
Ty żyłeś, żyjesz i będziesz żył zawsze
jedynie dla chwały Ojca i dla szczęścia Twoich świętych.
Ty jesteś Jezusem! Bogiem, który zbawia, moją miłością bez granic,
moim pasterzem, moim lekarzem, który leczy wszystko.

Ty jesteś moim jedynym nauczycielem, moim adwokatem,
obrońcą we wszystkich mych sprawach.
Ty jesteś moim wszystkim we wszystkim,
myślą mojego ducha, oblubieńcem mojego serca,
dobrem całego mojego życia, szczęściem moim.

Jezu, Mądrości odwieczna i wcielona,
jedyny Synu Ojca i Maryi zawsze Dziewicy.
Wybieram Cię na mojego jedynego Mistrza
w czasie i wieczności.
Przyjdź do mnie, mój Umiłowany i weź mnie sobie.
Żyj i króluj we mnie. Amen.

Św. Ludwik-Maria Grignon de Montfort (zm. 1716)