Zwiastowanie

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 35-38).

Rozważajmy gotowość Najświętszej Maryi Panny do wypełnienia woli Bożej – nawet tej, która krzyżuje osobiste plany, grozi odrzuceniem przez ludzi, pociąga za sobą tysiące komplikacji. Pomyślmy, jak wygląda nasza postawa wobec Boga i Jego zamiarów. Prośmy Maryję o pomoc w mówieniu „TAK”, kiedy będziemy odpowiadać na Boże wyroki.