Tomasz More

Zechciej mi, Panie Boże, dać zdrowy żołądek,
a także coś do jedzenia.
Zechciej mi dać zdrowie ciała
i umiejętność zachowania go.

Zechciej mi dać, Panie Boże,
świętą duszę,
która ma stale na oku to,
co jest dobre i czyste.
Spraw, abym w obliczu grzechu
nie wpadał w strach,
ale umiał znaleźć sposób
przywracania wszystkim rzeczom
należnego im porządku.

Zechciej, o Panie Boże,
dać mi duszę, której
obca jest nuda i która
nie zna szemrania,
wzdychań i utyskiwań.
Nie pozwól,
żebym Cię kłopotał zbyt wiele
wokół tego panoszącego się czegoś,
co się nazywa m o j e „j a”.

Obdarz mnie, Panie, zmysłem humoru.
Daj mi łaskę rozumienia się na żartach,
ażebym zaznał w życiu trochę radości
i innych mógł nią obdarzać. Amen.