Anioł Stróż

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór,we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego
i doprowadź do żywota wiecznego.
Amen.

*Bóg stawia u naszego boku swego anioła, gdyż w każdym momencie naszego życia pragnie nam towarzyszyć swoją miłością i otaczać nas opieką, abyśmy mogli „walczyć w dobrych zawodach o wiarę” (por. 1Tm 6, 12) oraz świadczyć odważnie i bez wahania o naszej przynależności do Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. (Św. Jan Paweł II, 31 III 1997)