Oto modlitwa, przez którą Maryja nieustannie kieruje nasz wzrok na swojego Syna. Różaniec jest lekcją modlitwy, dzięki której Maryja pomaga nam rozważać działanie Boga pośród ludzi, przez swoją własną świętą historię. Wszyscy doświadczamy, że różaniec może być jedyną możliwą modlitwą… ale wówczas musimy być wolni, tak, aby zanurzyć nasze cierpienie w powtarzaniu: “Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi”, jak też, aby zasnąć w objęciach Boga szepcząc różaniec…

G. Blaquiere