Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, zstąp dzisiaj
w nasze serca i uczyń z nich świątynie,
w których zechcesz zamieszkać.
Usuń z nich wszystko, co Tobie może się nie podobać,
i bądź Panem i Mistrzem wszystkich władz
naszych dusz, wszystkich naszych doznań
i wszystkich członków naszych ciał.
Nauczycielu Prawdy, prowadź nas w całej Prawdzie.
Duchu Święty, uświęcaj nas.
Duchu Życia, ożywiaj nas.
Boski Pocieszycielu, pocieszaj nas
w naszych udręczeniach.
Podtrzymuj nas w naszych walkach.
Duchu przybrania za dzieci Boże,
dawaj świadectwo naszemu Duchowi,
że jesteśmy dziećmi Boga
i spraw, żebyśmy wołali: Abba! Ojcze!
Duchu chwały, spocznij na nas aż tak,
że ożywisz nasz proch
i wskrzesisz nasze ciała,
aby je zabrać do Twego wiecznego przybytku,
gdzie Ty będziesz pieczęcią naszego odkupienia
i źródłem i fundamentem naszej szczęśliwości.

Benedykt Pictet (zm. 1724)