I

Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

II

Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

III

Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

IV

Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

V

Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała,

przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

OFIAROWANIE KORONKI

Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym, a przez pięciorakie Przemienienie Twoje przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twoją świętą! Amen.

MODLITWA

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość! Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.