„Nie pytaj mnie o drogi mej tęsknoty,
jam jest kamieniem w mozaice Twej,
Ty złożysz mnie po prawej stronie,
ja wtulę się w Twe dłonie…”

Św. Teresa Benedykta od Krzyża