Powitanie oo PAULINÓW MSZA św 1 09 2013

 Mija pierwszy rok posługi w naszym mieście oo. Paulinów Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Pocysterski klasztor i wągrowiecka parafia Wniebowzięcia NMP stały się ich nowym domem paulińskim. Z perspektywy minionego roku wysuwa się na plan pierwszy ożywienie życia duchowego wśród parafian oraz podejmowane przedsięwzięcia służące rewitalizacji zabytkowego kompleksu klasztornego. W większości są to działania długofalowe, na których efekty trzeba jednak cierpliwie lecz z nadzieją poczekać. Co się tyczy obiektu klasztornego i kościoła, uważny obserwator dostrzeże wiele pozytywnych działań, które mają na celu poprawę funkcjonalności i ułatwień dla użytkowników. Jednak najważniejsze są kroki podejmowane dla zatrzymania procesu dekapitalizacji infrastruktury tego cennego zabytku. Trzeba tu wspomnieć o decyzjach już wdrożonych i realizowanych. Na pierwszy ogień poszły prace odwodnieniowe, których głównym celem jest proces osuszenia murów klasztornych. Prace zostały chwilowo wstrzymane po odkryciu fundamentów najprawdopodobniej kościoła, który sięgał poza współczesną linię zabudowy oraz miejsc pochówku, gdzie natrafiono na szczątki – pochowanych tam z wielkim prawdopodobieństwem – cystersów. Konieczne w tej sytuacji było otwarcie stanowiska archeologicznego, dla kompleksowego zbadania odkrytych, zachowanych fundamentów. Podjęto jednocześnie remont instalacji grzewczej, polegający na wymianie sieci grzewczej i grzejników. Przewiduje się również podłączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Jak już wcześniej informowaliśmy, stanowiąca wyposażenie wnętrza świątyni rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1510 r. znajduje się obecnie w trakcie konserwacji. Przeprowadzone przez uprawnionego, dyplomowanego konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej oględziny, wykazały bardzo zaawansowany proces ubytków gruntu i polichromii, którymi pokryta jest rzeźba. W tej sytuacji postanowiono podjąć fachową jej konserwację, która takim zabiegom była ostatnio poddana w 1979 r. /wcześniej w 1939 r./. Po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, powyższe prace przeprowadza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki „ANTA” z Kostrzyna Wielkopolskiego, dokąd rzeźba została przewieziona. Przewidywany okres jej konserwacji to około 9.miesięcy. Wszystkie prace, tak budowlane, archeologiczne, jak i konserwatorskie prowadzone są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, na które parafia musiała uzyskać stosowne pozwolenia. Z ramienia Zakonu Paulinów prace nadzoruje Administrator Generalny o. Jan Bednarz OSPPE. Zdajemy sobie sprawę, ile pracy czeka nowych gospodarzy wągrowieckiego klasztoru, teraz w gestii oo. paulinów, ale możemy cieszyć się, gdyż te prace, które zostały podjęte gwarantują prawidłowy kierunek inwestowania, a są to prace wymagające wielkich nakładów.

Dziękując Wszystkim, którzy podjęli wspólny trud podniesienia walorów naszego klasztoru ufamy, że nadal będziemy spotykać się z szeroko rozumianą życzliwością przy podejmowaniu dalszych etapów rewitalizacji obiektu.

OO. Paulinom, na dalsze lata posługi w naszym mieście – życzymy wielu sił i twórczej inwencji, dla dalszego przywracania naszego klasztoru do pełnej świetności i używalności. Niechaj w tym dziele wspomagają Ich patroni Zakonu i naszej parafii, a my naszą wdzięcznością i modlitwą.

Janusz Marczewski