Duch Święty

Duchu Święty, Boże! Jasny i czysty ogniu
miłości Ojca i Syna.
Ty prowadzisz dzieci Boże w Synu Bożym do Ojca,
a prowadzisz je w wierze, nadziei i miłości.
Umacniaj w nas wiarę, pomnażaj nadzieję, rozpal miłość Bożą.
Daj nam łaskę poznania naszych niewierności w wierze,
naszych braków w nadziei,
naszych wykroczeń przeciwko miłości.
Niech poznamy z zawstydzeniem i skruchą,
czym zasmucamy Ciebie, Duchu Boży, nie żyjąc według wiary,
nie kierując całej naszej nadziei ku Bogu,
nie wydając naszych serc miłości Bożej
i nie przynosząc owoców miłości,
bo nie stajemy się wolnymi narzędziami Boga,
który przez nas chce miłować wszystkich i wszystko.
Obudź w nas, Duchu Święty, szczery żal za grzechy nasze
przeciw tym świętym cnotom i szczere pragnienie poprawy.
Przymnóż nam wzrostu wiary, nadziei i miłości.
Spraw, byśmy w modlitwie i pracy,
w życiu i śmierci należeli do Boga,
wierząc w Niego z całym oddaniem,
ufając Mu niezłomnie i miłując Go całym sercem
miłością dziecięcą, pokorna i służebną
ku chwale Trójcy Świętej i ku naszemu zbawieniu. Amen.