SSanktuarium na Górze Tabor

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary na czas Jego męki oraz ukazanie chwały, jaka czeka wyznawców Chrystusa. Ukazali się wtedy Mojżesz i Eliasz, przedstawiciele Prawa i proroków. Swoją obecnością świadczyli, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, oczekiwanym przez Naród Wybrany. Tajemnica Przemienienia rozważana jest w czytaniach liturgicznych w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to czymś logicznym, bo według tradycji Chrystus 40 dni przed swoją męką, idąc z uczniami do Jerozolimy, chciał ich umocnić przez to na czas próby.

Na Wschodzie zaczęto obchodzić to święto w VI wieku. Na Zachodzie lokalnie obchodzono je w VII wieku. Do kalendarza liturgicznego jako święto obowiązujące zostało wprowadzone przez papieża Kaliksta III, jako wyraz wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwo nad Turkami pod Belgradem 6 sierpnia 1456.

Z biegiem czasu wiara ludu dostrzegła w Tajemnicy Przemienienia moc Chrystusa, która może odmienić ich zły los. To sprawiło, że ludzie chętnie w tym dniu nawiedzali świątynie. Powstały wtedy liczne sanktuaria Przemienienia Pańskiego, między innymi w Nowym Sączu.

Warto wiedzieć, że ten dzień ma głębszy sens eschatologiczny. Jezus przemieni nasze ciała w dniu naszego zmartwychwstania. Jest to zapowiedź pełna nadziei i radości o życiu wiecznym w chwale Boga. Ona jednocześnie ma nas mobilizować do nieustannej przemiany naszego życia na życie zgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa.