Matka Teresa

Maria jest naszą matką, przyczyną naszej radości.
Będąc matką, nigdy nie miałam trudności w rozmawianiu
z Marią i odczuwaniu bliskości z Nią.

Polecam modlitwę do Marii tymi słowami:

Mario, Matko Jezusa i tych, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie,
przychodzimy do Ciebie z takim samym nastawieniem jak dzieci,
które przychodzą do swojej matki.
Nie jesteśmy już dziećmi, lecz dorosłymi, którzy z całego serca pragną
być dziećmi Bożymi.
Nasza ludzka natura jest słaba, dlatego przychodzimy prosić o Twoją
matczyną pomoc, byśmy byli w stanie przezwyciężyć naszą słabość.
Módl się za nami, abyśmy – następnie – mogli stać się ludźmi modlitwy.
Wzywamy Twojej opieki, abyśmy mogli pozostać wolni od grzechu.
Wzywamy Twojej miłości, aby mogła królować i abyśmy mogli być
współczującymi oraz wybaczającymi.
Prosimy o Twoje błogosławieństwo, abyśmy byli odbiciem Twego
umiłowanego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Św. Matka Teresa z Kalkuty