Dzisiejszy dzień jest dniem, który nam Polakom, a właściwie całemu chrześcijańskiemu światu niesie w darze Świętych. Świętych Papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Nasz rodak Karol Wojtyła, który tak zaznaczył się swoim życiem w naszym życiu jest Świętym. Modliliśmy się za niego, teraz możemy modlić się do Niego. Jaka radość rozpala dzisiaj nasze serca ! W 1978 r. Bóg obdarzył nas zaszczytem wyboru Polaka na Stolicę Piotrową, a dzisiaj zalicza go do grona Swoich Świętych. Co w takim dniu jak dzisiejszy, ja mogę Bogu w wyrazie wdzięczności powiedzieć ? Panie Boże ! Dziękuję Tobie z nicości mego jestestwa za ten dzisiejszy dar, ale także za jego wcześniejszą postać. Dziękuję Boże, że w mym życiu spotkało mnie takie wyróżnienie, że mogłem chłonąć nauki polskiego Papieża, żyć wszystkim, co przez lata Jego Pontyfikatu dane nam było z Twej łaski otrzymać. Dziękuję za osobę Świętego Papieża Jana Pawła II, za całe jego życie, za to wszystko, co dla naszej Ojczyzny uczynił, za wolną i niepodległą Polskę, którą za jego wezwaniem do Ducha Świętego, a Twoją wolą Panie, możemy cieszyć się odnowionym jej obliczem. Święty Janie Pawle II ! Przyjmij dzisiaj od nas słowa podziękowania za drogę Twego pontyfikatu, po której krocząc, zawsze pamiętałeś skąd Twe korzenie, szanując ziemię, która była Twoją Matką. Dziękuję Tobie za to, że mogłem znaleźć się na drodze Twych pielgrzymich szlaków, by czerpać siły z Twych nauk, dla poprawy linii mego życia. Dziękuję za wsparcie, którego zawsze nam udzielałeś odwiedzając Ojczyznę, wzmacniając naszą nadwątloną wiarę i niosąc nadzieję poprzez Twe cenne rady i rozważania, które uszlachetniały naszą drogę do oczekiwanej wolności i niepodległości. Dziękuję Tobie za heroizm Twego życia i całą godność odejścia do Domu Ojca; obyśmy potrafili choć w części pójść Twoim śladem. Przyjmij moje zapewnienie o modlitwie, o którą nas prosiłeś za życia; ja również ośmielam się prosić Cię o Twoje orędownictwo we wszystkich naszych dążeniach. Bądź nadal naszym, teraz Świętym Ojcem i wspomagaj nas codziennie.

Janusz Marczewski