Nagrobek

Panie Jezu miłosierny,
który rzekłeś: „Jam jest zmartwychwstanie i życie.
Każdy, kto wierzy we mnie, choćby umarł,
żyć będzie na wieki” – w Twoje ręce, Jezu,
oddaję duszę ojca mojego, matki mojej,
dusze braci i sióstr moich, krewnych, powinowatych,
dusze przyjaciół i nieprzyjaciół moich,
a także tych, których zgorszyłem,
do grzechu przywiodłem,
i dusze tych, za których szczególnie
modlić się powinienem, za których nikt się nie modli,
i tych, którzy w obronie Ojczyzny
polegli na wojnach…
Panie, sądź ich wedle wielkiego miłosierdzia Twego.
Pomnij, że w Ciebie wierzyli, Tobie ufali,
Ciebie miłowali, z Tobą żyli,
w Tobie umierali i że Ty za nich
przelałeś Krew swą najświętszą…
Weź ich do chwały swojej, na łono swoje,
w światłość wiekuistą.
Daj im szczęście najwyższe, jedyne,
którym Ty sam jesteś, Panie.
Jezusie Nazareński, Synu Boga żywego,
zmiłuj się nad duszami naszych zmarłych. Amen.

Lucjan Rydel, Modlitwy przy Komunii świętej, Stanisławów 1933, s.8-10