Dzieciątko

Dziś
Z niebiańskich siedzib
Syn Ojca Przedwiecznego
Na ziemię zstąpił
Owieczki poszukując,
która niegdyś zaginęła
Maleńki się nam narodził

Utwór z XI wieku