Bóg

Miłosierny Ojcze mój w niebiesiech! Ty najlepiej znasz stan mojego zdrowia, wiesz o wszystkich niebezpieczeństwach, o lęku i trwodze. Ale wiem, że bez woli Twojej nic się nie dzieje i nic stać mi się nie może, czego Ty nie dopuścisz. Dlatego proszę Cię w pokorze, bądź miłościw mnie grzesznemu. Weź mnie pod swoją troskliwą opiekę, błagam Cię, ratuj mnie. Panie, niech Twoje błogosławieństwo spocznie na wszystkich wysiłkach ludzkich, zmierzających do ratowania mego życia. Kieruj myślą, sercem i ręką lekarzy i pielęgniarek, dopomóż mi znieść cierpliwie wszystkie cierpienia. Okaż swą moc w mojej słabości. Wszak Twoją, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, jestem własnością. Twoja łaska i miłosierdzie są większe aniżeli moje grzechy. Niech znajdę ostoję i ukojenie w niezachwianej wierze, że Ty jesteś ze mną i udzielisz mi swej pomocy. Niech ta wiara sprawi, że nie będę się bał, choćbym musiał iść przez ciemną dolinę. Proszę Cię, Panie Boże mój, bądź także z moimi bliskimi w domu i błogosław im na każdy dzień. Spraw, aby Tobie całym sercem służyli. Wysłuchaj mojej pokornej modlitwy przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Odkupiciela. Amen.