Trójca

Panie, Boże Ojcze, uwielbiam Cię z całego serca mego. Ty stworzyłeś cały świat. Ty jesteś też Panem mojego życia i Ty jesteś także Panem czasu. Dziękuję Ci za spokój tej nocy i za odpoczynek, a także za światło nowego dnia. Moje ciało, duch i dusza są Twoje i do Ciebie należą. Od Ciebie pochodzi wszystko, co się dzieje i co się może stać. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś światłością świata, która i mnie oświeca. Ty jesteś prawdą, która mnie prowadzi.. Ty jesteś życiem, za którym tęsknię. Zachowaj mnie w swojej miłości. Udziel mi cierpliwości i wytrwania. Panie, Boże Duchu Święty, to Ty mnie posyłasz, chcę przyjąć radość i smutek, spełnienie moich próśb, ale i niespełnienie ich. Proszę Cię za wszystkich, którzy ten dzień rozpoczęli od troski, lęku czy boleści. Bądź z nimi ze mną we wszystkim i strzeż nas od wszystkiego złego. Duch Twój niech nas prowadzi. Dziękuję Tobie za ten nowy dzień mojego życia. Amen.