Krzyz

Panie Jezu, wierzę, że nic wielkiego
nie dzieje się bez cierpienia i bez upokorzenia,
że wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu.
Wierzę, że ubóstwo więcej jest warte niż bogactwo,
cierpienie więcej niż przyjemności,
zapoznanie i pogarda więcej niż sława,
a poniżenie więcej niż zaszczyty.
Nie proszę, byś mi zesłał te próby,
bo nie wiem, czy będę mógł je znosić.
Ale jeśli nie mogę Cię prosić
o cierpienie jako dar,
to przynajmniej będę Cię prosił o łaskę,
żebym mógł dobrze je przyjąć,
kiedy Ty sam w Twojej mądrości i miłości
ześlesz je na mnie.

Św. Kard. John Henry Newman