Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna okres Męki Pańskiej. Dlatego pełna jej nazwa brzmi: „Niedziela Palmowa Męki Pańskiej”. Jej treść podaje liturgia w słowach: „Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu”. Do Jerozolimy Chrystus wjechał po królewsku wśród okrzyków radości, ale i pokornie, na osiołku, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Misterium to liturgia upamiętnia w obrzędowej procesji z palmami. Przez swoje cierpienia Jezus odkupił świat. Nasze cierpienia w łączności z cierpieniami Chrystusa mają moc zbawczą dla nas i dla Kościoła.