Jezus

Nie dawać złu za wygraną
i zniechęceniu nie wierzyć.
Twym krzyżem i zmartwychwstaniem
już wszystko w życiu swym mierzyć.
Ufać, boś większy jest zawsze
w miłości i przebaczeniu.
W ręce Twe najłaskawsze –
w radości, w smutku, cierpieniu –
powierzyć siebie i wszystkich,
których nam dałeś, o Panie.
Pozostań z nami! Bądź bliski!
Mocą Twą zawsze powstanę.