Panie, Ty dałeś nam biskupów
jako następców Apostołów,
jako obrońców i stróżów naszych dusz,
aby rządzili Kościołem
i utrzymywali jedność wiary.
Prosimy Cię, wylej na nich pełnię Twojej łaski,
ażeby wciąż więcej okazywali się dobrymi pasterzami
i żeby mogli działać skutecznie
dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia.
Przez swoje słowo,
a przede wszystkim przez swoją pobożność
niech wypełniają wiernie
zadania im powierzone.
Niech strzegą wiary chrześcijańskiej
od wszelkiego błędu.
Obyśmy mogli pod ich kierownictwem
żyć zawsze w pokoju i miłości chrześcijańskiej. Amen.

Św. Piotr Kanizy SJ (zm. 1597)

Doktor Kościoła