Tam, gdzie jest Maryja, obecny jest także Jezus. Kto otwiera swe serce Matce, spotyka i przyjmuje Syna. Taki człowiek jest pełen Jego radości. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi nigdy nie przysłania ani nie umniejsza wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Co więcej, zawierzenie Matce Bożej jest szczególnie pewną drogą, o czym świadczy tak wielu świętych, prowadząca do wierniejszego naśladowania Pana. A zatem zawierzajmy się Jej z synowskim oddaniem!

Benedykt XVI