Boże najwyższy, bardzo łaskawy i pełen dobroci!
Ojcze, Synu i Duchu Święty!
Boże jedyny, ufam Tobie.
Pouczaj mnie, kieruj mną, podtrzymuj mnie!

Ojcze, przez Twoją nieskończoną moc
spraw, aby p a m i ę ć moja pamiętała zawsze o Tobie.
Napełnij ją Twoją myślą.

Synu Boży, przez Twoją wieczną mądrość
rozjaśnij mój r o z u m.
Udziel mu poznania Twojej prawdy.

Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
przez Twoją nieskończoną dobroć
porwij ku sobie moją w o l ę
i rozpal ją ogniem Twojej miłości.

O mój Panie, mój Boże,
mój początku i mój końcu.
Ty, który jesteś najwyższą prostotą,
spokojny i miły,
słodyczy w głębi mojego serca,
szczęście mojej duszy,
oceanie radości,
pełnio wszelkiego dobra,
mój Boże i moje wszystko!
Czego mi jeszcze trzeba, kiedy Ty jesteś we mnie?

Ty jesteś dobro moje jedyne i niezmienne.
Tylko Ciebie powinienem szukać.
Nie szukam i nie pragnę nikogo prócz Ciebie.
Kołaczę, Panie, otwórz mi!
Otwórz, błagam Cię!
Zanurz mnie w głębiach Twojej Boskości.
Spraw, abym był jednym duchem z Tobą,
ażebym mógł w głębi siebie radować się Twoją obecnością.
Amen.

Św. Albert Wielki OP (1200 – 1280)