Nie szukaj śmierci, Ona cię znajdzie. Szukaj drogi, która uczyni z twej śmierci – wypełnienie.

Dag Hammarskjold

Bóg od każdego z nas oczekuje owocowania. Każdy zakamarek świata zasiewa ziarnem swego Słowa, pielęgnuje go z miłością i nadzieją. Każdy z nas dobrymi owocami swego życia może odpowiedzieć Bogu na Jego oczekiwanie.

Maryja była wyjątkowym ziarnem na Bożym polu. Wolna od wszelkiego grzechu, od pierworodnego skażenia, została w wyjątkowy sposób przyjęta do Bożych spichlerzy nieba. Bóg, Niebieski Gospodarz, przyjął Ją w swe dobre dłonie całą – wraz z duszą i ciałem. Nic z Jej istnienia nie ulega rozproszeniu, nie zostało zmarnowane. Dostąpiła wyjątkowej chwały, bo życiem swoim owocowała w sposób wyjątkowy. Bóg po owocach poznaje nasze życie. Z nadzieją oczekuje na wspaniałe plony swej Miłości.

Wniebowzięcie N. M. P.

Anjeli słodko śpiewali
A barzo się radowali;
Gdy Maryja w niebo wzięta,
Święcili anjeli święta.

Archanjeli i anjeli
Wzjawiali Jej tajemności,
Gdy Maryją prowadzili,
A nowe pienie śpiewali.

Potestaci a skromliwi,
Szatańskiej mocy bronili,
Ci szatany odpędzili,
Gdy Maryją prowadzili.

Anonim (XV wiek)