Jasna Góra była i jest miejscem duchowej przemiany. Z wiary Polaków w opiekę Maryi wyrosły kolejne akty, które wiązały nas miłością z Matką Boga. Były to Śluby Jasnogórskie (1956) i oddanie Polski Maryi w macierzyńską niewolę miłości (1966). Kolejni papieże przez pielgrzymowanie do Królowej Polski wskazują na drogę „wypróbowanej wiary Polaków”, jak wyraził się papież Franciszek, która wiedzie przez Jasną Górę. Ojciec Święty powiedział tutaj: „Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona. Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia”.