Eucharystia

a) Przeważnie są to owoce Ducha Świętego, które otrzymujemy przez systematyczną adorację:

1. Miłość.

2. Radość.

3. Pokój.

4. Cierpliwość.

5. Łaskawość.

6. Dobroć.

7. Uprzejmość.

8. Cichość.

9. Wierność.

10. Skromność.

11. Wstrzemięźliwość.

12. Czystość.

b) Zjednoczenie z Bogiem.

Przez adorację Najświętszego Sakramentu podtrzymujemy więzi przyjaźni z Bogiem. Już sam fakt poświęcenia Jemu naszego czasu jest darem dla Niego. Nie ma przyjaźni bez spotkań, stawania w prawdzie i życzliwych rozmów.

c) Wyproszenie wielu łask.

Modlitwa przed żywym Sercem Jezusa jest najbardziej skuteczna. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest audiencją u samego Króla Nieba i Ziemi.

d) Oczyszczenie duszy z wpływu grzechów powszednich.

Jesteśmy bardziej odporni na działanie grzechów głównych i umocnieni na czas walki.