Maria Magdalena

Apostołka Apostołów Wspomnienie 22 lipca

Maria Magdalena jest wspominana przez wszystkich czterech Ewangelistów. Św. Łukasz pisze: „A było z Nim dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów” (8,1-2). Św. Jan odnotowuje jej obecność pod krzyżem: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (19,25) a Marek wspomina, że „po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów” (16,9-11).

Ponieważ Maria Magdalena była tą kobietą, która pierwsza oznajmiła uczniom, że Jezus zmartwychwstał, św. Hipolit, teolog żyjący w III wieku, określił ją mianem Apostołki Apostołów. W czerwcu 2016 r. papież Franciszek nadał św. Marii Magdalenie ten tytuł i podniósł jej wspomnienie do rangi święta.

W dokumencie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czytamy: „Pierwsza, Ewa, przyniosła śmierć tam, gdzie dotąd było życie; druga, Maria Magdalena, z miejsca śmierci, od grobu, obwieściła Życie. (…) Św. Maria Magdalena jest tutaj przykładem prawdziwej i autentycznej ewangelizatorki, czyli zwiastunki Dobrej Nowiny, oznajmiającej wielkanocną radość.”

Wszechmogący, wieczny Boże, dopomóż nam wzorem św. Marii Magdaleny nieść ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu.