Jezus na krzyżu

Boże, który dla odkupienia i zbawienia świata raczyłeś się człowiekiem narodzić, dać się od Żydów wzgardzić i pocałowaniem Judasza w ręce nieprzyjaciół wydać; który się dałeś pojmać, wiązać,jako niewinny baranek na zabicie wodzić i przed Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda jako winowajca stawić i tam od fałszywych świadków oskarżenie, urąganie, policzkowanie, plwanie, twarzy świętej zasłonienie, biczowanie, cierniem wieńczenie, z szat zewleczenie i na śmierć osądzenie cierpieć; który się dałeś do krzyża przybić i na krzyżu podnieść, między łotrami umieścić, żółcią i octem napawać i włócznią przebić; o Panie Jezu Chryste, przez te najświętsze męczarnie Twoje, które ja niegodny z boleścią wspominam, przez święty krzyż Twój i skonanie Twoje, wybaw mnie od mąk piekielnych, a racz miłosiernie przywieść, gdzie przywiodłeś łotra z Tobą ukrzyżowanego, iżbym Cię w Królestwie Twoim chwalił wiecznie. Amen.